Hugo och Ingrid Olsson

Ingrid & Hugo Olsson, Kyrkåsen 1925

kyrkåsen