John Henning Jonsson och Märta Paulina Persson

Märta och John i Pålilla
Märta Paulina född Persson år 1902
och John Henning Jonsson född 1901.

pålilla