Café Välta

Min mor Edit berättar att hennes far Edvin i Lellberg hade cafe´ vid Välta
under beredskapsåren – runt 1940.
Barnen, främst flickorna serverade och hjälpte till att driva det.
Enligt uppgift var det en populär samlingspunkt för ortens beskyddare.

Dan Petrini


Edvin Johnsson i Lillberg hade ett enklare cafe´ vid ödetorpet Välta vid Rottna älven i början av 1940-talet. Det var mycket militär under beredskapsåren i Lekvattnet. Hustrun Amanda Justina bakade och döttrarna Edith, Elvy och Inez transporterade bröd och förnödenheter på cykel från Lillberg. Greta som arbetade på cafe´t fyllde 90 år under våren 2015. Greta till höger på fotot, till vänster en av de yngre systrarna.

Göran Johnsson


Google maps