Skoghems café

Per-Olofs faster Agnes hyrde vid tillfället Skoghem och bedrev café verksamhet där.