Dödsfall

Maria Eriksson, Lekvattnet, har avlidit i en ålder av 60 år. Närmast sörjande är Sten-Tage, barnen Eva och Kristina samt Elisabeth.

Begravningen äger rum i Lekvattnets kyrka torsdagen den 23/9 i kretsen av de närmaste. Istället för blommor, tänk på Cancerfonden
FRYGSÄNDE BEGRAVNINGSBYRÅ

Minnesrummet