Dödsfall

Vidar Nordkvist har efter en tids sjukdom stilla insomnat i sitt hem på Mon, i en ålder av 87 år. Han sörjs närmast av Magret, Po och Petra.