Holmes city

Holmes City är en icke-inkorporerad gemenskap i Douglas County, Minnesota, USA.

Holmes City är

– 14 km sydväst om Alexandria.
150 km nordväst om Dassel

Holmes City har ett postkontor med postnummer 56341.
Ett postkontor kallat Holmes City har varit i drift sedan 1868.
Samhället är döpt efter Thomas Andrew Holmes, en av de första immigranterna.