Brev från Amerika 1901

image_print

FÖRSTA BREVET HEM
Brev från Christina Nilsson född på Sjötorp (aka Christina Bredeson) till kusinen Charlotta Christoffersdotter på Pakkalamp.

Christinas far dog 1900 och efter auktionen (på de få pinaler som fanns) lämnade hon Lekvattnet år 1901 för Christiania och Minnesota.
Hon var Nils Bredessons yngsta barn född 1866.

 Hans Sjöqvist


Dassel 24 juni 1001
Charlotta!

Eftersom jag nu är framkommen hit till det omtalade Amerka så får jag fatta pennan för att skrifva några rader till Eder så ni får höta något om min resa. Den gick nog bra, men jag var länge på resan ifrån Christiania . Hit till Dassel så gick det åt tre veckor så nära som på en dag. Vi var i tolf dygn på Atlanterhafvet. Vi hade storm de första dagarna så då var jag lite sjuk men sen hade vi temligen fint hela vägen.
På jernvägen varade det tre dagar innan jag kom till Dassel men resan den var intet att grufva sig för, det är ej fråga om utan att man kommer rätt fram dit man skall.
Det var sent på kvällen jag kom till Dassel men då var Johan (hennes bror) på Depoten och mötte mig, men det var omöjligt att kjänna igen honom, han hade blifvit så gammal och olik så jag kunde ej på något vis kjänna honom. (de hade inte setts på 19 år) Det var knappt jag kunde tro att det var han sedan han hade omtalat vem han var. Här i detta land föråldras menniskor fort emot vad de gör i Sverige, det är så osunt klimat här emot vad det är i Sverige. Förfärligt varmt är det här också så det är nästan omöjligt för den som icke är van det Amerikanska klimatet att vara något ute. Men de som bott här länge de kjänner då icke hur varmt det är.
Jag är nu hos Johan och har varit här i åtta dagar nu men imorgon skall vi kjöra ner till Cokato till Moster Sofia. Jag skall bli där och arbeta för biljetten. Jag har ännu inte sett någon af mina slägtingar mer än moster Karin som var hit en dag och hälsade på mig, hon hade blivit åldrig hon också. Jag får nämna litet om hur Johan har det här i detta land. Han har en förfärligt fin farm eller egendom som vi säger i Sverige. Han har tre stora hästar och 9 stycken mjölkkor så stora och feta så att sådana kor finns ej i Sverige att se, 6 stycken kalfvar och inemot 80 höns, så jag får säga att han har det annorlunda bra än om han hade varit i Sverige så att för lefva mätts skull så fattas det dem intet, men han har så stort land att han får nog slita förfärligt ont. Här ser årsväxten mycket vacker ut i år om ingen skada blifver Vetet så får de riklig skörd här i år. Jag skulle önska höra hur det ser ut därhemma ikring med årsväxten och hur går det med Jan på Bidaberg och slåttern på Sjötorp.Var god och omtala det för mig när ni skrifver.. Omtala alla nyheter som har hänt sedan jag reste, men vad skall somliga göra nu när det inte är möjligt att få träta på mig.
Var snäll Charlotta och skrif mig ett mycket långt bref så att jag får något att läsa, det är så trefligt att höra något ifrån hemtrakten, hur de lefva. Ni får hälsa så mycket från mig till Bidaberg. Jag skall skrifva mera bara jag sett mig lite omkring.
Hälsa även till Backemon från mig.Jag kan just inte säga något om Amerika ännu hvilket jag trifvas eller inte, men så mycket kan jag säga att det kalla Sverige är mera sunt att lefva i än den he….. i Amerika, här beg…….. nog all kräselig mat……….. kan nämnas, men lag liknar den tarfliga mat som begagnas i Sverige mycket bättre än den Amerikanska maten.
Jag har nu ej tid att skrifva mera denna gång skall skrifva mera nästa gång. Jag får sluta med en vänlig hälsning från mig till Eder alla. Var god och skrif ett svar så fort ni kan.

Adress Christina Bredeson Cokato Wright Co. Minnesota. North Amerika


Den 11 maj 1901 emigrerade Kristina Nilsdotter från Norra Lekvattnet, Sjötorp till USA.

Källa: Lekvattnet Fsb 1900-1905
Ålder: 35 Sida i husförhör: 65