De försvunna lekvattningarna har hittats

De försvunna lekvattningarna har hittats av Alf Brorson!

De bor i Holmes City, Douglas County, Minnesota där de år 1875
grundade den “Svenska Evangeliska Lutherska Lekvatten Kyrkan”.

Läs hans bok “Något om Fryksände och Lekvatten i ett nordamerikanskt perspektiv“, 2., rev. uppl. 2005.

Informationen om Lekvatten på dessa sidor är citerat ur hans bok.

Många av emigranterna från Lekvattnet emigrerade till Minnesota och en del bosatte sig i Red River Valley i Douglas County, Minnesota.
Församling Trinity Lutheran, som ligger i Holmes City, har funnits i 135 år.
De första åren, samlade de tidiga nybyggarna till gudstjänst i hemmen och i skuggan av träden. Möten och tjänster hölls också i Mill Lake och Holmes stad skolhus.
I början var församlingen känd som den svenska evangeliska lutherska församlingen  Lekvatten kyrkan.
Prästen lön var $ 500 per år.
Den nuvarande kyrkan byggdes 1890 för $ 1,146.43.
De som bosatte sig i detta område var fattiga och årliga avgifter till församlingen var små.
Varje medlem blev ombedd att betala $ 2,30 med en dollar mindre för flickor under 18 år.
En prästgård byggdes 1893 och fungerade som hem för flera pastorer och deras familjer till 1954 när en ny prästgård byggdes.
Namnet på kyrkan ändrades till Trinity Evangelical Lutheran Church 1935.
Under årens lopp har församlingen haft en stadig tillväxt av medlemmar.
Det har skett förbättringar i byggnaden, bland annat en upplyst kors 1987.

Länk till församling Trinity Lutheran

Vägen från Lekvatten till Holmes city och Lekvatten kyrkan

Lämna ett svar