Evenemang och servering sommaren 2020

Kvarntorp har öppet 20/6-16/8 kl 11-18.
Servering av motti och fläsk mm.

Ritamäki öppet 22/6-16/8 kl 11-17.
Här kan du köpa kaffe och våfflor.

18/7 Slåtter på Ritamäki från kl 09.
Tag gärna med lie och höriva.

Kl 13 berättar timmermannen Erik Engqvist och byggnadsantikvarien

Hans Johnsson om renoveringen av Ritamäkis ladugård. Servering.

19/7 Kvarntorpsdagen, Unik Finngårdsmiljö med hästar, kor och får.
Timmerkörning med häst. Visor och gitarr – Roy Lönhöiden.

Kl. 14 bygdemusik med riksspelmännen Claes Hallgren och Göran Håkansson. Försäljning, lokala hantverkare. Oscar demonstrerar Klara Perssons gamla gårdsmotor Servering av ”motti” och fläsk.

26/7 Friluftsgudstjänst med folkmusik på Ritamäki kl 15. Tal: Karin Jansson. Musik: Halle Halvarsson och Håkan Larsson.

8/8 Hembygdens dag på Karmenkynna kl 11-15. Medverkan av lokala   hantverkare och konstnärer. Servering.

9/8 Friluftsgudstjänst med folkmusik på Kvarntorp kl 15. Tal: Karin Jansson. Musik: Anders Hallpers, Karin Jansson och Karin Myrehed.

Du och vi är naturligtvis noga med avstånd och handhygien, för allas skull. Vi har en gräns för folksamlingar på 50 personer.

Alla välkomna! Lekvattnets Hembygdsförening