Fastigheten på Lekvattnet 149 har fått nya ägare

Ellen Linnea Johansson, 28, och Lars Emil Svensson, 34, har fått fastigheten som gåva av Birgit Linnea Johansson. Överföringen blev klar i mars 2024. Huset är 75 kvadratmeter stort och byggdes 1934.

I fastigheten ingår 1 hektar åkermark, en ekonomibyggnad på 114 kvadratmeter och 3 hektar skogsmark.