Fiberföreningen Lekvattnet-Mårbacken.

Lekvattnet-Mårbacken Fiber ek.förening
kommer att anordna ett EXTRA årsmöte.

Ärende: Likvidation/Avveckling av den ekonomiska fiberföreningen.
När: Söndagen den 3 oktober klockan 14,00 i Hemgården.

Mötet hålls endast för att uppfylla dom juridiska krav enligt stadgar och gällande regler angående föreningens avveckling.
Styrelse är tillsatt och detta innebär att inga nya val kommer att behöva utföras på detta möte.

Detta blir ett kort möte så kaffe och fika blir det tyvärr inte denna gång!

Välkomna!
Styrelsen för Lekvattnet-Mårbacken Fiber ek.förening.