700 renar på bete i Finnskogen

I början av januari 1976 gjorde en hjord på 700 renar transportuppehåll i Lekvattnet. Det var ca 700 renar som då flyttades från Västerbotten till Hallingdalfjällen  mellan Oslo och Bergen.

I oktober 1975 påbörjades byggandet av inhägnaderna på Tallheden i centrala Lekvattnet (bakom nuvarande lägenheter på Tallmostigen).

Renarna fick vila från torsdag till söndag, innan dom då fortsatte sin färd mot Norge.

Det var renägaren Sigvald Jonsson som tillsammans med sina söner, hade bestämt sig för att flytta sin rennäring till Norge. Enligt Sigvard fanns det där betydligt bättre betesmarker och inte så många rovdjur, såsom lo, järv och örn.

Under uppehållet i Lekvattnet gick en av deras tre lastbilar sönder, så den ersattes av en  lastbil ifrån Lekvattnet som då hjälpte till med den fortsatta transporten.