Fiske Pägertjärn

Isen på Pägertjärn var 9 cm tjock idag (2020-12-26).
Vi har släppt i 200 kg Regnbåge.
Pägertjärn kommer att öppnas för vinterfiske nu på torsdag den 31/12 2020.
Det blir ingen traditionell premiär på grund av coronapandemin.
Fiskekort säljs INTE på plats utan du köper ditt kort på ifiske.se eller lokalt där du brukar.
Fiskekortsförsäljningen öppnar onsdagen den 30:e på samtliga ställen.
3 fiskar/kort för 100 kr.

På grund av coronapandemin så hänvisar vi till gällande rekommendationer vad gäller smittspridning.
Ingen försäljning sker på plats, detta gäller både förtäring och fiskekort.

Observera att allt fiske sker på egen risk.
Ingen återbetalning av fiskekort om inte isen är stark nog att gå på, upp till envar att kontrollera isens säkerhet.

Runnsjöns is var idag (se datum ovan) 5 cm intill kanten, svagare längre ut.
Livsfarlig att beträda utan kunskap.