Koiklands VVO

Kojklands viltvårdsområde

Kojklands wo bildades pä 1950-talet och är med sina 5246 ha Lekvattnets största VVO. Området ligger väster om Lekvattnet och har riksgränsen mot Norge som gräns i väster. Området består till största del av höglänt myrmark, och 503 ha av dessa utgör Danhallmyrens naturreservat (bildat 2001). Största delen av området ligger ca 400 m över havet, högsta punkt är Noppikullen 530 meter över havet.
Älgjakten är delad i två jaktlag där Skanse har egen sektion på 1000 ha.

Kojklands wo ingår numera i Grundsjöns älgskötselområde som också är ett kronviltsområde!