Koiklands VVO

Kojklands viltvårdsområde

Kojkland på Facebook

Kojklands vvo bildades på 1950-talet och är med sina 5246 ha Lekvattnets största víltvårdsområde.
Området ligger väster om Lekvattnet, och har riksgränsen mot Norge som gräns i väster. Området består till största del av höglänt myrmark, och 503 ha av dessa utgör Danshallmyrens naturreservat (bildat 2001). Största delen av området ligger ca 400 m.ö.h, högsta punkt är Noppikullen 530 m.ö.h.
Älgjakten är delad i två jaktlag där Skanse har en egen sektion på 1000ha.
Huvudområdets jaktlag brukar bestå av ca 65 man.
Kojklands vvo ingår i Lekvattnets älgskötselområde tillsammans med Pundan, Sätra,Poptorp o Fäbacken.  Lekvattnets äso har en areal på 8715ha.