Styrelse 2021

Kojklands viltvårdsområde

Ordförande Anders Olsson
Vice ordförande
Kjell-Åke Eriksson

Sekreterare Charlotte Holst
Kassör
Torbjörn Westh
Ledamot
Erik Olsson

Suppleant Björn Nilsson
Suppleant
Jörgen Wahlman
Suppleant
Sture Jonsson

Revisor Sune Lekemark
Revisor
Peter Jansson
Revisorsuppleant
Leif Johansson
Revisorsuppleant
Bengt Ejdsell

Firmatecknare för Kojklands VVO är ordförande Anders Olsson
och kassör Torbjörn West, var för sig.