Askgravlund

23 minnesstenar omgärdar askgravlunden.
Det är plats för två urnor vid varje sten

En traditionell begravning med egen gravplats är förenad med olika kostnader, såsom kostnad för begravningsgudstjänst, kista, urna, annons och allt som hör till.
En urnsättning i en askgravlund gör att anhöriga slipper kostnader för gravsten och gravskötsel.