Präster i Lekvattnet

 

NR Namn Levnadshistoria Från Till År
1 Alhlmqvist, Johan August 1850 1862 12
2 Sundelius, Johan Sundelius bodde på Rottnedal från 1862 intill sin död 1895.
_______________
Stockholm läns tidning den 22 november 1889.
Kapellpredikanten i Lekvattnet, J.W. Sundelius föll om aftonen i sitt hem ned för en trappa och skadade sig svårt, att han länge var sanslös. Man befarar at stöden vållat någon rubbning i hjernan.
_______________
Under hans sista år bodde där också, en åt gången, en handfull vice kapellpredikanter som var och en blev kvar något år.
1890-91: Sven Johan Fryksenius (född 1855 i Östmark)
1891-93: Isak Stake (född 1864 i Glava)
1893-94: Henrik Alfred Karlsson (född 1863 i Håbol, Dalsland)
1894-95: August Julius Bengtsson (född 1864 i Kila)
Oscar Elfstrand
1862 1895 33
3 Danielsson, Lars Magnus 1895, något halvår innan Sundelius dog, kom Lars Magnus Danielsson (född 1858 i Gräsmark) till Rottnedal och var kapellpredikant till 1903 då han flyttade till Arvika.
Oscar Elfstrand
1895 1903 8
4 Juhlin, Gottfrid 1903 1903 1
5 Eklund, Johan Erik 1903 1904 2
6 Elmér, Otto, Hjalmar 1904 1906 3
7 Leander, Pontus 1906 1918 12
8 Koork, Per Ludvig 1918 1920 3
9 Ramström, Johan Hilmer 1920 1921 1
10 Deréhn, Frans 1921 1923 2
11 Kulin, August Gustav Cornelius  Skåningen Cornelius Kullin.
“Hans skånska var antagligen svår att förstå, har det sagts, vilket måhända är att beklaga. Han var en annorlunda präst som i ungdomen följt fadern på långresor världen över med studier här och var och som präst hade hobbyn att översätta svenska psalmer och dikter till latin. Något av en ensling sägs Kullin ha varit.”
https://www.nordvarmland.com/istid/page.php?id=3190
1923 1952 29
12 Sjögren, Helge Lillen Osvald 1949 1958 9
13 Frykstam, Alvar 1958 1960 3
14 Alfreus, Gustav Herman 1963 1970 7
15 Ernvik, John 1970 1974 4
16 Aronsson, Anders Lennart 1975 1980 5
17 Nykvist, Henry Ivan 1980 1982 2
18 Gustavsson, Sigvard 1983 1984 2
19 Lundkvist, Keinth Lokalt radioprogram om Lekvattnet 1984  2017 33
20 Jansson, Karin 2019 >2