Det kom ett brev

Kära Keinth och församlingsbor

Ett långt och betydelsefullt samarbete går nu mot sitt slut i och med att Keinth hållit sin avskedspredikan, ett samarbete som pågått i över 30 år och som betytt oerhört mycket för vårt hjälparbete i norra Indien. Vårt första projekt var att rusta upp barnhemmet Palna där 120 övergivna barn levde under mycket svåra förhållanden. Vi (och ni som bidragit) kan vara stolta över att barnen idag lever i en fin miljö under god social, pedagogisk och medicinsk omvårdnad. På 90-talet bidrog vi till byggandet av ett ortopediskt centrum i syfte att hjälpa fattiga barn som drabbats av polio med diagnostisering, kirurgi, tekniska hjälpmedel och rehabilitering. Vi påbörjade även ett antal yrkesutbildningar för de äldre barnen då ungdomar med funktionsnedsättningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nu blir de i stället ”egenföretagare”. Centrat fungerar och drivs fortfarande med vår hjälp och har idag ca 50 anställda. Under 2000-talet gick delar av era gåvor och bidrag till uppbyggandet av enkla lokala centra i Delhis slumområden för att hjälpa barn till fattiga familjer med dagomsorg och skolgång, medicinska kontroller och vård, föräldrautbildning om hygien, näringslära, barns behov mm. Idag har vi bidragit till 24 centra som fungerar utmärkt. 2010 bekostade vi (med bland annat era gåvor) inköp och installation av vattenreningsanläggningar i samtliga centra. Delhis kommunala vatten är mycket förorenat och orsakar svåra, ofta livshotande magsjukdomar bland barnen. Efter installationen kunde läkarna notera dramatiska hälsoförbättringar, så för mindre än 100 000 kr. kunde vi förbättra livskvaliteten för barnen och deras familjer. Även detta projekt fungerar idag mycket bra – med smärre bidrag till reparationer/för – bättringar. Utöver vad som nämnts har vi även gått in i delprojekt som inköp av pedagogisk utrustning, litteratur och lekmateriel till de klasser för utvecklingsstörda barn som driva av DCCW. Vi har även varit delaktiga i ett projekt där barn samlas upp på soptipparna där de plockar ”värdefullt” skräp för att hjälpa dem med skolgång istället. Era gåvor har som ni nu förstår varit mycket betydelse – fulla. Pengarna har dessutom under alla 30 år gått oavkortat till de behövande barnen. Slutligen vill vi tacka Keinth med familj som varit navet i vårt samarbete och så ett stort, varmt och innerligt Tack till alla er församlingsbor för allt ni gjort för barnen inom DCCW:s verksamhet. Vi kommer att sakna er.

Karin, Barbro, Lennart Lodin

Gå gärna in på hemsidan: dccwsbarn.wordpress.com och läs mer om vår verksamhet.

Planerar du en resa till Delhi, Indien? Besök barnhemmet ”Palna”. Vi hjälper dig med besöket.

Ur Siriklockan nr 2 2017