Skolhusföreningen

Mårbackens skolhusförening

Mårbackens skolhus byggdes år 1854, det kostade 2.000 riksdaler riksmynt.
Skolverksamheten lades ned den 30 juni 1950.

Idag används den av Mårbackens skolhusförening, som också hyr ut till Torsby-Lekvattnets skytteförening.