Styrelsen

image_print

Föreningens styrelse

Ordförande: Tomas Johansson
Vice ordförande: Mikael Gustafsson
Kassör: –
Sekreterare: Anders Nilsson
Ledamöter: Henry Ottosson, Annmari Nilsson
Suppleanter: Marita Olsson, Ann-Sofie Gustafsson