Socialdemokratiska förening

Ordförande Uno Johansson 0560 502 28
Kassör Britta Eriksson 0560 500 64

Socialdemokraterna i Torsby har en egen hemsida: www.torsby.sap.se