Öringens fredningstid.

För att freda Öringen under sin lek så råder det fiskeförbud från 1:a september till den sista november i följande vatten:

  • Runnsjön.
  • Stortjärn.
  • Lilltjärn.
  • Örsjön.
  • Horntjärn.
  • Sniptjärn.
  • Alla våra bäckar.
  • Öring som fångats i andra vatten under fredstiden skall återutsättas.

Respektera detta för att gynna Öringbeståndet i våra vatten.
Överträdelse beivras.

1:a december är det åter tillåtet att fiska Öring i dessa vatten 🙂


Tillbaka till fiskeföreningens förstasida.


Lekvattnet`s FVOF