2 hästkarlar med 2 hästar

Foto från ca år 1915-1920

  1. Oskar ve Myrgubben
  2. August Nordin, Sätran