2 karlar med höskrinda

Gustav Johannesson Rörkullen, södra / Sörgården

Vilhelm Laack Sandheden