3 ungdomar i en tvättgryta

Längst bak till vänster Gottfrid i Byggninga
bredvid honom Arvid ve Håkantorp
längst fram Oskar i Byggninga

Irmgard Henriksson