5 personer

  1. Päger- Kerste
  2. Jan-Per
  3. Lina på Björkebo
  4. Johannes Persson
  5. Joel Hedåsen från Nedre Våln (Janan)

Joel Hedåsen var född år 1902 på Nedre Våln (Janan), Gräsmarklärare(bodde också i Gräsmark) och framstående fiolspelare. Medlem i republiken Käckåsen och inte minst broder med Johannes “Jossi” Persson!
Ronny Jansson