Arbetsföreningen

image_print

Arbetsföreningen på Stensgård 4 febr 1914.
Fr.v. stående: Kristina Arnesdotter på Lillberg (mor till bl.a Anna Jonsson som blev gift med Gustav Mattsson), Dagnys vid Kössen mor Maria, Karin i Hagen (Valfrids vid Kössen moster).
Sittande: Ida Jönsdotter (husmor på Stensgård), Karolina Nilsson (husmor på Nergården), Hulda Nilsson vid Källarstugan, flickan Rut (dotter till Hulda vid Källarstugan och senare gift med dalmasen Robert Hedström), Anna Nilsson vid Källarstugan (syster till Hulda Nilsson och senare gift med August Andersson i Titängen), Kristina Eriksson på Mon (senare gift med Julius Jonsson från Bogtorp), Emma i Hagen (syster till Karin i Hagen ).

Jag har valt att skriva av den text som finns under ett likadant foto i boken Ulvsjön och Fäbacken av Anders Mattsson. Den texten innehåller en hel del mer info än texten i pärmen samt att fotot där är daterat.
Irmgard Henriksson