Begravning vid Hiranberg på 20-talet

image_print


Bakre raden:

 1.  Axel i Hiranberg från Torpberg
 2.  Oskar och August i Titänga
  Främre raden:
 3. Olle på Hiransberg
 4.  Jong i Titänga
 5.  Marit i Rönnberg
 6. Lina o Kristin i Hiransberg
 7. Julia på Älvbacken
 8. Anna frå Källerstôga
 9. Anna ve Luken
 10. Emelia i Rönnberg
Anmärkning

Hiransberg i Östmark
– tillhör Ulvsjön enl min karta från 2011
–  har varit i flera lekvattningars ägo, Bl.a. Nils Kristoffersson Kukkoinen från Noppi.
– Nils Kristofferssons hustru kom från Hiransberg enl Ödetorp. Under Rönnberg.
– revs i slutet av 1950-talet enl. Anders Matsson.
Titänga
– Titängen i Östmark

Irmgard Henriksson