Blå bandets blåbärsjäntor


Rad 1

 1. Marit i Nergården
 2. August Sundholm
 3. Elsa Vestegren
 4. Elisabet Söderström
 5. Lisa Pedersen
 6. Jenny Larsson
 7. Lars Larsson Blå Bandet, Rönnberg?
 8. Hilmer Jönsson Matteserik
 9. Villhelm Lack
 10. Ester Sjöberg
 11. Johan Larsson
 12. Rep-Manne
 13. Fritiof på Berg
 14. Julius Larsson

Rad 2

 1. Elise Näslund
 2. Ester på Berg
 3. Aina Cerblom
 4. Ingeborg Larsson
 5. Axel Larsson

Wikipedia citat: Sveriges Blåbandsungdom (SBU) är en nykterhetsorganisation på kristen grund och bildades 1907 i Södertälje som en avknoppning från moderorganisationen Sveriges Blåbandsförbund. Organisationen har cirka 30 lokalavdelningar och cirka 1500 medlemmar mellan 0-40 år. Flera årtionden tillbaka drev SBU scoutverksamhet ansluten till KFUK-KFUMs scoutförbund.SBU sammarbetar med Sjundedagsadventisterna, eftersom detta är ett kristet samfund med nykterhet som en del av sin tro och lära. En stor verksamhet inom SBU är roundabout-moving Girls som riktar sig till unga tjejer mellan 12 och 20 år. Roundabout bygger upp lokala grupper som träffas varje vecka för att träna dans, ha kul, diskutera och fika tillsammans.
Göran Johnsson