Fackligt möte

image_print


Slutet av 1920-talet. Förmodas vara ett fackligt möte.
Detta enl uppgifter i boken Långsjöhöjden ett finnhemman i Lekvattnet av Anders Mattsson där samma foto finns.

Så här skriver Anders Mattsson om fotot: Gottfrid Mattsson, Hedsjö i Lekvattnet, har i det bildarkiv, som brodern Ragnar Mattsson, Sörgården i Vittjärn, efterlämnat vid sin bortgång funnit ett något skadat kort från slutet av 1920-talet. Det visar en uppställning av manfolk från, med ett undantag, norra Lekvattnet i anslutning till vad som förmodas vara ett fackligt möte. …….I några fall har det trots rätt grundliga undersökningar ej gått att uppnå identifiering. Det gäller tre personer i bakre raden.

Bakre raden från vänster:

 1. ?
 2. Gustav Mattsson Kuja
 3. Karl Olsson södra Myrgubben
 4. ?
 5. Olof Pålsson södra Myrgubben
 6. ?
 7. Karl Mattsson Kvarnberg
 8. Viktor Larsson Heikila
 9. Erik Mattsson Kuja
 10. Gottfrid Andersson Pojansana

Mellersta raden från vänster:

 1. Gottfrid Johansson Östra Mellanstugan
 2. Karl Persson Pålila
 3. Einar Johannesson Källartorpet
 4. Johan Mattsson Kvarnberg
 5. Johannes Olsson Rimsåbråten Östmark

Främre raden från vänster:

 1. Gösta Andersson Pojansana
 2. Henry Johansson Östra Mellanstugan
 3. Robert Andersson Pojansana
 4. Karl Johannesson Källartorpet
 5. Konrad Olsson Västra Mellanstugan

Irmgard Henriksson