Finnbastubad på Kynna

Paul Pilzt är badaren längst bort till höger.