Gòfika

Arvid Isaksson Lyckebo
Henry Isaksson Hagen Haikola

Kortet taget på Österby/Autiomäki gård i Österbyn på Varaldskogen i Norge.
3e torpet på 7-torpsleden.
Bodiil Nordquist