Harry och Gunnel Nordkvist

Harry Nordkvist Gunnel Nordkvist
född Frithiofsson,
dotter till “Jonas i Lia“.