Kyrkbron i trä

Byggdes 1885

Ersattes 1938 av en betongbro med ny väg till landsvägen i öster