Mottikalas på Kvarntorp

Gotthard och Emilia , Bertil Nordkvist och Karin Nilsson(Hundberg) äter motti
Den som serverar är Sonja Gustavsson