Rast

  1. Einar ve Källar
  2. Karl i N Vittjärn
  3. Oskar ve Kimnin
  4. Karl Slängder
  5. Karl i Håla
  6. Karl i Pålilla
  7. Viktor i Heikla

Karl Slängder (1907-1966)
– Tror att han bodde ve Källar då.
– Han var född 1907 och gifte sig med Maja 1941.
– Kortet är väl taget runt 30-talet?
Annika Johannesson

Karl Slängder (1907-1966)
kallad Slängder, bodde senare i Östanbjörke, där han gjorde sig känd som en sympatisk person.
En son till honom bosatte sig i Sunne.
Ur boken Övre Fryksdalen av Anders Mattsson sid 276.
Irmgard Henriksson

Angående ordet “Slängder”

Karl i Håla  (1896-1976)
– Torpet Håla tillhörde Åskogsberg, Östmark socken.
– Bara stentrappan in till huset kvar nu.
Eva-Lena Keck


Kaffekokaren hänger över den öppna elden och i buteljerna har de mjölk.
Ibland var mjölkpôtten svårdiskad och då fick man hämta in smågrus, som hälldes i pôtten med varmt vatten och så skakade man.
Irmgard Henriksson