Söndagsjägarna

Söndagsjägarna
  1. Sigurd Skea
  2. Johannes
  3. Albert
  4. Petrus (ve Janan)
  5. August (Olle August Nilsson) (Nergården/ Poptorp)

Taget vid Torgel.


Gubben längst till höger min morfars far Olle August Nilsson och mannen bredvid Petrus är hans frus systers make! Petrus ve Janan och Olle ve Nergården! Vid den här tiden kan Olle August ha bott på Poptorp!
Har en bild på August och Petrus från 1917 och tycker att de ser något äldre ut här så 1920 kanske?
Elinor Henriksen