Stig Persson med sin traktor

Kortet taget vid Nysäter på 1960-talet