Uppgården

Uppgårdens gästgivargård

Jon Jönsson hette den sista gästgivaren
Uppgiftslämnare: Sid 231 “Boken om Lekvattnet”


uppgardens-gastgivaregard

Skylten är digitalt återskapad efter text sid 230 i “Boken om Lekvattnet”