Inga-Britt Ahlenius

image_print

 Inga-Britt Ahlenius

inga-britt

 

Finns i pocket för 50 kr hos Adlibris

inga-britt Inga-Britt tillbringade många somrar i Lekvattnet som ung,
och Lekvattnet är fortfarande viktigt för henne

FN:s korridorer pratar man om Inga-Britt Ahlenius som totalt orädd. “Ms Fearless”, säger man beundrande. När hon i juli 2010 avslutar sitt femåriga förordnande som chef för FN:s internrevision skriver hon en femtio sidor lång slutrapport där hon riktar stark kritik mot generalsekreterare Ban Ki-moon. Hon menar att han genom sin bristfälliga ledning av FN allvarligt skadar organisationens verksamhet och därmed hotar dess framtid. Denne “Mr Chance” är inte rätt man på posten som generalsekreterare.

I Mr Chance – FN:s förfall under Ban Ki-moon ger Niklas Ekdal tillsammans med Inga-Britt Ahlenius en unik, aktuell och avslöjande skildring av dagens Förenta Nationerna. Här ges också en återblick på organisationens historia och en beskrivning av vilka utmaningar och svårigheter den står inför och vad som krävs – inte minst av en generalsekreterare – för att FN även i fortsättningen ska kunna vara en stark kraft i världssamfundet.

Sveriges radio

Inga-Britt tillbringade många somrar i Lekvattnet som ung,
och Lekvattnets är fortfarande viktigt för henne: lyssna på Sommarvärd, så förstår ni att detta stämmer.