Aprilskämt 2016

finnskogen

En ny region inom EU är på gång.

Ett förslag har idag överlämnats till EU om att Finnskogen bryts ut ur länderna Sverige och Norge och att området utses till en egen region/republik med liknande regelverk som Åland har.

Regionens huvudstad kommer bli Lekvattnet (porten till Finnskogen). Alla innevånare kommer få ett nytt pass, med näverliknande yta.

Detta innebära att områdena i respektive land fortfarande tillhör Norge och Sverige, men att regionen får ett omfattande självstyre, med bland annat möjligheten för besökande att handa ”taxfree”. Området kommer också förklaras som en kärnvapenfri zoon.

Taxfree-försäljning kommer att ske på liknande sätt som på Åland. Detta innebära att Käringön i

Lekvattensjön kommer att utrustas med en angöringsbrygga där passagerarbåtar kan lägga till under sina nöjesturer i älven Rottnan. Älven kommer att muddras och dämmas upp så att mindre passagerarbåtar regelbundet kan erbjuda rundturer från Lekvattnet till Svullrya.

Hemspråksundervisning i Skogsfinska kommer att erbjudas både i skolan och i vuxenundervisning.

Alla besökare till Finnskogen kommer erbjudas möjligheten att betala 100 Euro/110 norska kr/100 svenska kr som dagsavgift för sin unika dygnsvistelse i Finnskogen.

Den första april 2018 kommer alla svenska vägskyltar bytas ut till Skogsfinska.

Tre principer för region Finnskogen

Hela Finnskogen i bruk

”Hela landet i bruk” heter det i Norge. I Sverige säger man ”Hela landet ska leva” eller ”levande landsbygd”.

Finnskogens morötter

Finnskogsregionen kommer att belönar dig som bor, flyttar hit, studerar, driver företag eller söker jobb inom Finnskogen. Ju längre in i skogen du bor, desto mer generösa blir förmånerna.

Du får rabatt på studielån och du får stipendium om du söker dig in i Finnskogen. Samma förmåner gäller om du har företag eller är lantbrukare. Arbetsgivaravgiften minskar nämligen gradvis ju längre in i skogen du flyttar. Man kan säga att du blir belönad för att bo i Finnskogen-.

I Finnskogen stannar rikedomarna där de skapas

Pengar från våra vattenkraftverk hamnar i Finnskogen där vattenkraften produceras. Finnskogen får alltså behålla pengarna och töms inte på kapital eller människor.

Bakgrund

Carl Axel Gottlund (1796-1875) gjorde som ung student studieresor i Dalarnas, Hälsinglands, Värmlands och Norges finnskogområden under åren 1817 och 1821. Gottlund föreslog bildandet av en finsk församling i skogarna, helt oberoende av riksgränsen och övriga gränser (församlings- och häradsgränser), som genomkorsade området. 195 år senare kommer nu Gottlunds förslag tas vidare och förhoppningsvis skapa en ny självständig region.