Mahts bygger sin finngård

Bastun

Den första byggnad som Maths satte upp var en rökbastu. Där kunde han bada bastu, torka säd och bo innan boningshuset sattes upp.  Den första vintern bodde Maths ensam i sin rökbastu.

Rökbastun var en liten koja ingrävd i en backsida.  Kojan hade varken skorsten eller rökkanal. Istället släpptes röken ut genom gluggar och dörr när man eldade.  På grund av röken kunde man inte vistades i rökbastun så länge elden brann.  

Efter att man hade släckt elden. och vädrat ut röken, så behöll de varma stenarna värmen så bra, så det behövdes inte eldas mer än max en gång per dygn under vintern.  På helgen slängde man vatten på stenarna och tog sig ett bastubad.

Rian

Byggandet av den andra byggnaden “tvåvåningsrian” påbörjades våren därpå när  Maths fru och barn anlände till Spettungen.
Rian behövdes så att man kunde torka säden från den första skörden på den egna gården.
Den stora brandrisken (eld tillsammans med torkande kärvar) gjorde att Maths placerade Rian en bit bort från resten av de planerade husen på gården.

Rökstugan

Därefter byggdes den tredje byggnaden “rökstugan” .
Det byggen gick fort eftersom Maths hade tre söner som redan var duktiga skogsmän.
Rökstugan med sitt enda rum dominerades helt av en väldig ugn, som murades av lera och natursten. På båda sidorna av ugnen gjordes inbyggda vilobäddar. Uppe på ugnen gjorde Maths en bädd för sig och sin hustru. Ugnen gjordes utan rökgång och skorsten – tack var denna konstruktion behövde man inte elda bara mer än ett par dagar per vecka, eftersom 97% av värmen stannade inomhus.  En skogsfinne eldar inte för kråkorna!
Det gick också utmärkt att laga mat och baka bröd på eftervärmen i ugnen. I takåsen tillverkade man en öppning där röken kunde ta sig ut, öppningen var täckt med en huva för skydd mot nederbörd.
Inredningen blev enkel, ett stor timrat bord och ett par bänkar i vinkel efter ytterväggarna. En stol tillverkad av en gammal stubbe, en kista för sängkläder, en hylla i hörnet för grytor och andra träkärl.
I andra änden av rummet, gjordes det plats för de husdjur man hade –  den här första vintern var det  två grisar och en get som fick sin vinterplats i rökstugan.
Slutligen hängde man upp vapen och redskap på väggen.
Den lilla belysning man hade, ordnades med tjärvedstickor som stacks direkt in i en spricka i väggen.

 Rökbastun fortsatte man att använda!
–  både som bastu, sjukstuga och plats för att föda barn.

Fritt fabulerat utifrån kända fakta.
Benny Ljus