Varifrån kom Mahts?

image_print

Maths Mammoinen var en svedjefinne från Dalarna med en far som var invandrad från Savolax.
Mahts far lämnade Savolax eftersom den svenske ståthållaren Flemming straffade många skogsfinnar i Savolax efter klubbekriget.  Han sökte sig över till Sverige för att söka skydd hos hertig Karl. Hertigen sände vidare skogsfinnarna längre väster ut, så att de skulle kunna få bärgning där.

Mahts far sökte sig till Stora Stöten i Falu koppargruva där han arbetade som bergman kombinerat med eget svedjejordbruk .

När Maths Mammoinen  blev vuxen sökte han sig vidare, för han vill ha en egen gård och ett eget liv i skogen med svedjebränning och skogsfinskt levnadsätt.

Varifrån kom Mahts förfäder?

Finnarnas urhem finns längst österut i det europeiska Ryssland vid floderna Kama och Oka. I detta område fanns det för 4 000 år sedan ett folk som levde på jakt och fiske. De som först gick egna vägar var Samojederna som spred sig norrut. Kvar blev de finsk-urgiska folket. Nästa att vandrade vidare var ostjakerna, volulerna och ungrarna. Kvar i urhemmet var då det finsk-permiska folket. Den sista delningen skedde under det andra årtusendet före Kristus. Det finsk-volgiska folket vandrade västerut och kom till sist fram till Östersjön, finska viken och Ladoga. Detta skedde omkring år 500 efter Kristus.

Om Skogsfinnar

Skogsfinnar eller svedjefinnar var en grupp finnar som flyttade från nuvarande Finland (som då var en del av Sverige) till delar av Norrland, Bergslagen och Värmland samt Norge (Hedmark) från slutet av 1500-talet och som försörjde sig på svedjebruk, till skillnad från de finnar som blev verksamma i hyttbruk. Orsaken till flyttvågen var bland annat markbrist i de finska skogarna, svält till följd av lilla istiden och den svenska statens intresse av att bryta nya marker i barrskogsmarker, något som underlättades av savolaxfinnarnas färdigheter i svedjeteknik. För nyodlingen fick de några skattefria år av staten efter utfärdande av kunglig resolution. Migrationen accentuerades efter klubbekriget — ett bondeuppror i Österbotten från 1570-talet till 1597.

Om Savolax

Savolax (finska: Savo, latin: Savonia) är ett historiskt landskap i östra savolaxFinland. Innan Finland betraktades som en enhet var detta ett eget område mellan Egentliga Finland och Karelen. Savolax omfattar en stor del av Insjöfinland med sjön Saimen och motsvarar de nuvarande landskapen Norra Savolax och Södra Savolax. Savolaxdialekten skiljer sig i viss mån från den västliga finskan och från karelskan.

 

Text från Wikipedia och andra källor

Om finsk-urgiska språk

Fritt fabulerat utgående från kända fakta.
Benny Ljus