Ett stycke levande historia

image_print

Ett stycke levande historia, här återgiven genom ”lefvande bilder”. Betrakta filmen särskilt uppmärksamt från sekvensen 0:58 och en bit framåt:
– Kvarntorp och Karttorp

Håkan Larsson