Gamla byggnader

image_print
Gamla byggnader som flyttats från Lekvattnet

Jag fick ju den fina boken om Keyland häromdagen. Där står att han valde mellan Klakens stuga/Klakstorp och Dammen från Örtjärnshöjden. Det blev Dammen. Hazelius ville ha ett riktigt gammalt pörte med skjutluckor men Dammen har fönster. Byggnaden var primitiv med ”ursprungliga” drag men inte gammal.
En vän till Keyland, kapellpredikanten i Lekvattnet Lars Magnus Danielsson, blev upprörd över insamlandet och skrev till Bromander:
Vänta du till pörtena kommer upp. Dessa halfruttna defecta objekt! Inte värda att fraktas. Secretissime säger jag dig det. Inte med då de nedtagas, inte vid om- och på lastningen. Skickar emisariern! Lefver på att få ytliga människor att skratta åt de fjålliga historierna.
Hvad är det för etnograf-fånerier för Värmlands metropol? Finnkulturen och hvad därtill hör hör åt Gehenna! Förtjänar ej att bevaras. Då behöfs det en man med urskillning, en man som inte gör sig löjlig och kommer att göra saken löjlig
Gunvor Waller 

Byggnad Plats

År

Rökstuguria Norra Rörkullen Skansen

1902

Rökstuga Dammen, Örtjärnshöjden Skansen 1903
Rökstuga Sönna tjärn, Örtjärnshöjden Skansen  1902?
Kokhus Dammen, Örtjärnshöjden Skansen 1904
Loge Pojansana Skansen 1904
Rökstuga Övre Spättungen Sågudden, Arvika 1913
 Rökstuga Mellangården, Örtjärnshöjden Karmenkynna 1923
Vattenkvarn i Ulvån Dammen, Örtjärnshöjden Mariebergskogen, Karlstad 1925
Rökstuga Södra Josefsberg S. Finnskoga hembygdsförening 1957
josefsberg
Vattenkvarn, Matlöpbäcken Hembygdsgården Kollsberg ?
Loge, Borgestorp, Ormhöjden Paul Piltz, Rinn ?
Bastubyggnad o vedbod, Pojansana Lars Birgersson; Ekshärad 1973