Innan finnarna kom

image_print

Östmark och Lekvattnet

Nordväst om samhället Torsby ligger Lekvattnet och Östmark. I dalgångarna har det historiskt sett varit ”svenskbygd”, medan skogsmarken betraktats som ”finnbygd”. Området granskades 1996-1997.

Då hittade man sju järnframställningsplatser och omkring 130 kolningsgropar. Kolningsgroparna  har anlagts för att tillverka kol, som var nödvändigt för järnframställningsprocessen. Fynden visar på stora produktionsområden och omfattande järnframställning.

Två av järnframställningsplatserna har daterats. Båda visar sig ha varit använda från vikingatiden/medeltidens första hälft. Den nya kunskapen visar således att finnarna inte var de  första att utnyttja dessa skogsområden. Människorna i bygden använde sig av skogsmarkerna flera hundra år innan finnarna anlände.

Texten tagen från “Kravmärkt Aktuellt om kulturmiljövårdsarbeten vid Värmlands Museum År 2003”

Projektet Skog och historia drivs av Skogsvårdsstyrelsen sedan 1995. De som arbetar i projektet är anvisad personal från arbetsförmedlingarna. Syftet är att öka kunskapen om lämningar i skogsmark. Man har registrerat allt från stenåldersboplatser till kolbottnar från 1900-talet. 

  • Jägarstenåldern 10 000-4000 f.Kr. 
  • Bronsåldern (äldre 1800-1100 f.Kr/ yngre 1100-500 f.Kr). 
  • Järnåldern (äldre 500 f.Kr-400 e.Kr/ yngre 400-1050 e.Kr). 
  • Medeltiden 1050-1523.