Järnvägen

1886 år protokollbok kommunstämmor i Lekvattnet.

 De 24 januari 1886 anslogs 10 000 kr till en ny järnvägsträcka Kongsvinger-Torsby-Mora  under förbehåll att järnvägen skulle gå igenom socknen.

Tyvärr blir det ingen järnväg, men visst kan man undra vad som hänt med Lekvattnet om det   byggs en järnväg i vår vackra dalgång. Då hade  Fryksdalsbanan fått konkurrens i skönhet.