Poststationen drogs in

Poststationen
drogs in

 frimarke

Onsdagen den 30 september 1970 klockan 15:00 stängdes dörren till postkontoret i Lekvattnet för att aldrig öppnas igen. Postdirektionen i Göteborg beslutade att poststationen dras in från och med den första oktober och lekvattenborna betjänas därefter av en lantbrevbärare från Torsby.

Det var alltså inget annat än att göra för fröken Anna Mattsson och fru Birgit Dahlen som delat på sysslan som poststationsföreståndare än att bomma igen och gå hem. Från och med torsdagen den första oktober övertog lantbrevbäraren Thyra Eriksson kontorets funktion och fungerar som ett rullande postkontor.

Thyra  hämtar posten i Torsby på morgonen körut den till lekvattenborna och kör tillbaka till Torsby för att redovisa. Det bli en sammanlagd sträcka på 16 mil varje dag.

I samband med omläggningen blev det också en del utsträckningar av linjen, bl. a. kom Långsjöhöjden sin post hemkörd. Kommunikationerna med Torsby kom också att försämras: Middagsbussen som tidigare fungerat som postbuss blev indragen och det blev bara buss morgon och kväll mellan Lekvattnet och Torsby.

Det var en nästan hundraårig epok i Lekvattnet som avslutades. Posstationen öppnades den första januari 1875. I samband med att postationföreståndaren Ester Åström pensionerades 1965 flyttade man in i nya lokaler. I det gamla kontoret fanns en unik vägg tapetserad med frimärken från golv till tak. Det var den dåvarande föreståndaren med titeln fd. Löjtnant Åström i Belgiska koloniarmen i Belgiska Kongo som på sin fritid ägnade sig om detta.