Sägnen om Käringön

Enligt Gottlund kom två käringar, hustrur till Torp-Olof och Sorkkainen boende på ömse sidor om Lekvattensjön, i gräl med varandra och då den ena inte kunde göra sin motpart någon annan förtret hängde hon sig i skjulet hos denna och blev sedan begraven på ön som efter henne fick sitt namn.

Vid inventeringen 1989 påträffades inga spår av gravplats.

Källa: Fornsök – Lekvattnet 60:1